Trivselregler

1. Medlemskapet är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv. Vid missbruk kan medlemmen komma att stängas av.

2. All träning sker på eget ansvar. En medlem är själv ansvarig för att vara i det hälsotillstånd som tillåter träning på Fresh Fitness anläggningar.

3. Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp eller barfota, att skrika eller stöna under träning.

4. Vi tolererar inte att vikter släpps/slängs på ett sätt så att det skadar utrustningen eller stör andra medlemmar.

5. Utrustning och hjälpmedel skall städas undan och läggas på plats allteftersom träningen fortskrider.

6. Barn och ungdomar under 16 år får inte vistas i en Fresh Fitness anläggning.

7. Medlemmar skall alltid följa de förhållningsregler som gäller på centret samt följa anvisningar från Fresh Fitness personal.

8. Nödutgångarna i centret måste kunna användas vid nödfall och får därför inte blockeras.

9. Det är förbjudet att dricka alkohol eller bruka andra droger på en Fresh Fitness anläggning. Medlem får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger under vistelse på centret.

10. Prata inte i telefon så att det stör andra medlemmar. Fotografering och filmning av andra utan samtycke är förbjudet.

11. Överträdelse av ordningsreglerna eller personalens anvisningar kan medföra en varning och eventuellt avstängning från centret.

Lycka till med träningen!

Sök klasser:

Gå till avancerat sök