Säkerhet och trivselregler

Säkerhet- och trivselsregler.jpg

Vi vill såklart att alla ska trivas på Fresh Fitness och därför visar vi respekt för alla som tränar. Hjälp oss att skapa en trevlig träningsmiljö!

Personligt medlemskap

Medlemskapet är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv. Vid missbruk kan medlemmen komma att stängas av.

Eget ansvar

All träning sker på eget ansvar. En medlem är själv ansvarig för att vara i det hälsotillstånd som tillåter träning på Fresh Fitness anläggningar.

Träningsanpassade kläder

Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp eller barfota, att skrika eller stöna under träning.

Vikter

Vi tolererar inte att vikter släpps/slängs på ett sätt så att det skadar utrustningen eller stör andra medlemmar.

Lägg utrustning på plats

Utrustning och hjälpmedel skall städas undan och läggas på plats allteftersom träningen fortskrider.

Under 16 år

Barn och ungdomar under 16 år får inte vistas i en Fresh Fitness anläggning.

Anvisningar från personal

Medlemmar skall alltid följa de förhållningsregler som gäller på centret samt följa anvisningar från Fresh Fitness personal.

Nödutgång

Nödutgångarna i centret måste kunna användas vid nödfall och får därför inte blockeras.

Antidoping

Det är förbjudet att dricka alkohol eller bruka andra droger på en Fresh Fitness anläggning. Medlem får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger under vistelse på centret.

Överträdelse

Överträdelse av ordningsreglerna eller personalens anvisningar kan medföra en varning och eventuellt avstängning från centret.