Antidoping

Antidoping

Det är viktigt för oss att våra medlemmar gör framsteg på ett naturligt sätt.

Vi på Fresh Fitness vill motivera dig att nå dina träningsmål på ett naturligt sätt, utefter dina egna förutsättningar. Alla medarbetare och konsulter på Fresh Fitness skriver på ett kontrakt där man samtycker till en nolltolerans vad gäller doping. Detsamma gör också du som blir medlem på Fresh Fitness.

Om vi skulle få ett tecken på att någon missbrukar eller säljer steroider eller andra förbjudna medel på något av våra center, blir personen inkallad på samtal och måste också förbinda sig till ett dopingtest. Om vidkommande inte önskar att bli testad så kommer medlemskapet automatiskt bli avslutat. Det gäller även om testet är positivt.